Eğitimler

Bilgisayar Destekli Harita Çizimi İleri Düzey

Bilgisayar Destekli Harita Çizimi İleri Düzey 150 Dakika

Bilgisayar destekli harita çiziminde kroki çizimleri, Cad ortamında hesap işlemleri, imar uygulamaları ve proje oluşturma bilgi ve becerisi kazandırılmaya yönelik bir eğitim programıdır. Öğrenciler eğitim süresi içerisinde almış oldukları teorik ve teknik eğitimden sonra uygulama için arazide ölçüm uygulaması yapmaktadır.


 1. Harita Temel Bilgileri, Trigonometrik Fonksiyonlar, Geometrik Hesaplamalar, Koordinat Sistemleri, Alan Hesapları, Harita Çizim Hazırlığı, Kroki, Kelime İşlemci Programı 
 2. Elektronik Tablolama Programı 
 3. Sunu Hazırlama Programı 
 4. İnternet ve E-Posta Yönetimi 
 5. CAD Menüleri 
 6. Hesap İşlemleri 
 7. İmar Uygulaması
 8. Açı Ölçme
 9. Akit ve Miras Yoluyla Mülkiyet Nakli
 10. Alan Hesaplamaları
 11. Ana Sözleşmeyle Kurulmuş Tüzel Kişiler
 12. Arazi Değişikliği İşlemleri
 13. Arazi Hazırlıkları
 14. Arazi Toplulaştırılması
 15. Arazi de Basit Ölçme
 16. Ayırma Haritalarının Kontrolü
 17. Belirtme İşlemleri
 18. Bilgisayarla Kolon Aplikasyon Planı Çizimi
 19. Bina Perspektifi Çizme
 20. Çatı Plan ve Detaylı Çizimi
 21. Çelik Çizimler 
 22. Çizgisel ve Kodlu Ölçülendirme
 23. Derin Temel Planı Çizimleri
 24. Detay Ölçmeleri
 25. Enerji Nakil Hattı Haritaları
 26. Eş Yükseklik Eğrileri
 27. Geometrik Hesaplamalar
 28. GPS
 29. Hak Ediş ve İş Teslimatı
 30. Harita Arşivi
 31. Harita Çizim Hazırlığı
 32. Harita Çizim Uygulamaları
 33. Harita Dosyalama
 34. Harita Temel Bilgileri
 35. Hesap (Rayla)
 36. İmar Planı Uygulamaları
 37. İmar Uygulaması
 38. İrtifak Hakları
 39. İsteğe Bağlı Mülkiyet Nakli
 40. İstikşaf 
 41. Kadastro Yenileme Çalışması
 42. Kadastro Yenile Hazırlıkları
 43. Kamulaştırma Haritaları
 44. Kamulaştırma Haritalarının Kontrolu
 45. Kanunla Kurulmuş Tüzel Kişiler
 46. Kat Mülkiyeti
 47. Kestirme Hesapları
 48. Kolon Aplikasyon Planı Çizimi
 49. Koordinat Sistemleri
 50. Kroki (Harita)
 51. Kroki Çizme
 52. Küçük Nokta ve Yan Nokta Hesaplamaları
 53. Maket Çevre Düzenlemesi
 54. Maket İskeleti Oluşturma
 55. Mülkiyet Şerhi 
 56. Nokta Konumları
 57. Ölçü Alma
 58. Parselasyon ve Sınırlandırma Haritalarının Kontrolü
 59. Paylaşım Yoluyla Mülkiyet Hesapları
 60. Proje Oluşturma
 61. Poligon Hesaplamaları
 62. Projeyi Katlama ve Dosyalama
 63. Rehin ve Terkin
 64. Resmi İstemli Şerhler
 65. Resmi Senet - İstem Belgesi
 66. Resmi Yazı Talepleri
 67. Restitüsyon Projeleri
 68. Restorasyon Projeleri 
 69. Statik Proje Çizimi Hazırlık
 70. Tahsil Suretiyle Tescil
 71. Tapu Kütüğüne Tescil
 72. Tapu Sicil Başvuruları
 73. Tapu Sicil Kütükleri
 74. Taşınmaz Malların Hukuki Durumlarının Kesinleşmesi
 75. Teknik Nitelikli Tapu İşlemleri
 76. Temel Ödevler
 77. Tescile Konu Değişikliği İşlemleri
 78. Tescile Konu Olmayan Talebe Bağlı İşlemler
 79. Trigonometrik Fonksiyonlar
 80. Tüzükle Kurulmuş Tüzel Kişiler
 81. Uzunluk Ölçme
 82. Yer Altı Ölçmeleri
 83. Yol Aplikasyonu
 84. Yol Etüdü
 85. Yol Projesi
 86. Yola Ait İmar Uygulamaları
 87. Yola Terk ve Yoldan İhdas Haritalarının Kontrolü
 88. Yükseklik Ölçme
 89. Zemin Kat Planı Çizimi
 90. Zemine UygulamaModüller