Eğitimler

Büro Yönetimi ve Sekreterlik

Büro Yönetimi ve Sekreterlik 150 Dakika

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı sağlamak ve büro faaliyetinde bulunmak üzere görev alabilecek nitelikli ara insan gücünü yetiştirmektedir. İş dünyasının yönetim ve teknolojik gelişim hızına destek verecek büro yöneticilerini ve yönetici asistanlarını yetiştirmek programın hedefidir.

 1. Yönetici Asistanlığı
 2. Hukuk Asistanlığı
 3. Bilgisayarda Hızlı Klâvye Kullanımı
 4. Dosyalama ve Arşivleme Geliştirme ve Uyum Eğitimi
 5. Sekreterlik
 6. Standart Türk Klâvyesi
 7. Temel Sekreterlik Hizmetleri
 8. Ticaret Sekreteri
 9. Yönetici Sekreteri
 10. Hukuk Sekreteri
 11. Basılı Yayın Hazırlama (Publisher)
 12. Bilgi Toplama ve Yönetme
 13. Bilgisayarla İletişim 
 14. Büro Yönetimi Modelleri
 15. Diksiyon I-II
 16. Etkili İletişim
 17. F Klavye I-II
 18. Elektronik Tablolama
 19. Halkla İlişkiler Kavramı
 20. Halkla İlişkilerin İlişkili Olduğu Alanlar
 21. İletişim Süreci ve Türleri
 22. İş Mektubu
 23. İş Planı
 24. Kitle İletişimi
 25. Randevu ve Konuk Kabulü
 26. Raporlama
 27. Sekreterlik Hizmetleri
 28. Sunu Hazırlama
 29. Telefonla letişim
 30. Web Tasarım Editörü I-II-III
 31. Yazı Metni Oluşturma
Modüller